_
<< Tillbaka
Biljetter / Anmälan
Stat och marknad i historiskt perspektiv - från 1850 till idag

Stat och marknad i historiskt perspektiv - från 1850 till idag
Lena Andersson-Skog och Jan Ottosson, professorer i ekonomisk historia vid Umeå universitet respektive Uppsala universitet, sätter fenomenet med avregleringar i det svenska samhället i ett historiskt perspektiv. De diskuterar och drar lärdomar från ett antal omreglerade sektorer från 1850 fram till idag, till exempel järnvägen, telekommunikationer och skolan. De belyser olika faser i vår moderna regleringshistoria och vilka drivkrafter som legat bakom dessa förändringar.

Välkommen till Myntkabinettets föreläsning på Historiska museet
Den nyutkomna boken finns till försäljning i samband med föreläsningen. Ett samarbete med Dialogos förlag.
Välj datum/tid


Ange antal platser du vill boka


Nästa

steg1

Powered by Lega Online