Konferens för dig som undervisar i musik

Datum
Plats
Datum
Tid
Pris
Stockholm, Hotel Birger Jarl Konferens
25-26 apr 2017
08:30-15:10
3.495 kr

Ord. pris 4995 kr ex moms

På konferensen medverkar:

Per Måhl, utbildningskonsult
Ketil Thorgersen, lektor
Anna-Lena Tideman, lektor och logoped
Linn Hentschel, doktorand
Rickard Carlsson, musiklärare
Filip Kvissberg, lektor 

 

Konferensen berör bland annat:      

• Aktuell musikpedagogisk forskning
• Betyg, planeringar, examinationsuppgifter och bedömningsmallar i musik
• Musiksalens digitala verktygslåda – vilken tillgång!
• Sångmetodik för barn och ungdomar där rösten i utveckling står i fokus
• Sång i skolan – ur ett genusperspektiv
• Interaktiva föreläsningar 

 

Dag 1, tisdag 25 april


08.30 Registrering med kaffe och smörgås


09.00 Skolporten hälsar välkommen


09.05 Betyg, planeringar, examinationsuppgifter och bedömningsmallar i musik
• Vad menas med examinationsuppgifter och validitet?
• Vad är skillnaden mellan indikatorer och kunskapsomdömen? Hur hänger de ihop?
• Vilken information ska en planering i musik innehålla för att ge elever den information som skollagen kräver och motsvara Skolverkets allmänna råd?
• Vad är skillnaden mellan kunskapsmatriser och bedömningsmatriser? Hur kan en uppgiftsspecifik bedömningsmall i musik se ut?
• Hur ska kunskapskraven i musik struktureras för att säkerställa att examinationsuppgifter och bedömningsmallar blir valida?

Per Måhl är i grunden gymnasielärare men arbetar idag som oberoende konsult och föreläsare med fokus på bedömnings- och betygssättningsfrågor. Han har tidigare arbetat som utredare på Skolinspektionen med kvalitetsgranskning av betygssättning och varit sakkunnig i politiska utredningar kring betyg. 


10.00 Förmiddagskaffe 

 

10.30 Per Måhls föreläsning fortsätter 


11.30 Lunch


12.30 Estetisk kommunikation – musikens kraftkälla!
I de flesta barn och ungdomars uppväxt är musik en stor och viktig del i vardagen. Musik är en del av identitetsbygget, den formar den sociala tillhörigheten och erbjuder framför allt estetiska upplevelser. 

Musik är ett kommunikationsmedel vilket i Lgr 11 nämns som en av flera gestaltningsformer för kunskap. Skolans musikämne blir dock ofta ett ämne där färdighetsträning står i fokus och det estetiskt kommunikativa kommer i andra hand. 

Ta del av en föreläsning där vi vänder på detta förhållande. Vi tar vår utgångspunkt i att det är det estetiskt kommunikativa som ger musiken dess kraft och vikt och från vilken färdighetsträningen kan komma på köpet.

Ketil Thorgersen är lektor i musikpedagogik vid Stockholms universitet och Stockholms musikpedagogiska institut. Han har utbildat musiklärare i Norge och hans forskningsintressen är bl.a. musikaliskt lärande utanför institutioner, estetisk kommunikation och musikaliskt lärande. Ketil har bakgrund som musiklärare på grundskolan. 

 

13.30 Eftermiddagskaffe

 

14.00 Sångmetodik för barn och ungdomar där rösten i utveckling står i fokus
I mötet med barn och ungdomar vars röster är i utveckling har du som musiklärare ett stort ansvar. Fördjupa dina kunskaper och få praktiska exempel på hur du kan arbeta med sång och tal i ditt klassrum för att stärka elevernas röstutveckling. Föreläsningen kryddas med övningar i tal och sång!

• Hur bör musiklärare och sångpedagoger ta sig an barn och ungdomars röster i utveckling?
• Vad bör musiklärare tänka på och känna till vid arbete med barn och ungdomars röster, sång och tal för att nå goda mål?
• Hur lär musiklärare på lämpligaste sätt ut sång till barn och ungdomar?
• Hur kan pojkars respektive flickors röstutveckling stärkas före, under och efter puberteten?
• Är det försvarbart att ”skola” barnrösten? Kan vi få den unga människan att sjunga sunt, anatomiskt riktigt och utvecklande för framtida sångbruk?

Anna-Lena Tideman är universitetslektor i sång vid Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet. Hon har masterexamina i musikpedagogik och i kognitionsvetenskap. Anna-Lena har även bakgrund som leg. logoped och har utvecklat en egen träningsmetod med fonationsrör för sångare. Metoden har fått stor respons från såväl sångare som logopeder.


15.30 Avslutning dag ett

 

Dag två, onsdag 26 april

09.00 Konferensens andra dag startar


09.05 Sång i skolan – ur ett genusperspektiv
Sång är en av tre delar i musikämnets kärna i grundskolan. Samtidigt som sång är obligatoriskt för alla elever i skolan ses sång ofta som ”genuskodat” enligt forskning och utvärderingar. Ta del av en föreläsning som ger dig utrymme att reflektera över din egen och andras sångundervisning, ur ett genusperspektiv på grundskolans musikundervisning.

• Hur arbetar vi musiklärare med sång med våra elever?
• Vilka konsekvenser får våra val för elevernas prestationer i sång?
• Hur reflekterar vi kring dessa val och konsekvenser? 

Linn Hentschel är sång- och ensemblelärare och har arbetat som musiklärare och musiklärarutbildare sedan 2008. Linn är även doktorand vid Estetiska institutionen på Umeå Universitet.


10.00 Förmiddagskaffe

 

10.30 En digital verktygslåda i musiksalen – vilken tillgång!
Ta del av konkreta tips på de bästa och snabbaste vägarna att få ut din musikundervisning till elevernas smartphones, plattor och datorer. Låt musiklektionerna börja långt innan eleverna sitter i salen, upplev hur de fortsätter i skolans korridorer och faktiskt långt efter skoltiden. ”Klona” dig själv och kör era lektioner samtidigt. Bygg smidigt upp en digital verktygslåda till dina elever och känn kraften och se möjligheterna i både gamla och nya digitala kompanjoner. Få inspirerande exempel på hur de digitala verktygen kan användas till mycket mer än bara komposition. 

Rickard Carlsson, förstelärare i musik i Halmstad kommun. Föredragshållare och musikteknisk eldsjäl samt skapare av den välbesökta pedagogiska bloggen ”Musikrum Rickard”. 

 

11.30 Lunch 

 

12.40 Ensemblespel - en källa till lust, glädje och energi!
Lärare har en viktig roll när det gäller att leda ensemble och undervisningen behöver anpassas efter gruppens nivå. Är det nybörjare handlar det mycket om att hitta rätt på instrumenten och med en mer avancerad grupp handlar det mer om coachning, frasering och att lyssna på varandra. Oavsett nivå är kanske det viktigaste att försöka skapa ett befriat rum där eleven känner sig trygg och där det är okej att spela fel. 

Det är också viktigt att tänka på genus och erbjuda alla samma möjligheter och förutsättningar. Vilken metod du som lärare använder är betydelsefullt i detta sammanhang. Det kan handla om i vilken ordning du lär ut låten, att alla känner sig delaktiga och att ingen behöver vänta för länge på sin tur.

Ta del av en spännande föreläsning där du får praktiska verktyg och inspiration till din ensembleundervisning och där vi spelar och sjunger tillsammans! 

Filip Kvissberg, lektor i ensemblespel, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Filip har över trettio års erfarenhet som musiker och musikpedagog. Han har bakgrund som musiklärare på kultur- och folkhögskola och räknas som en av pionjärerna inom rockensemblemetodiken.  

 

13.40 Eftermiddagskaffe


14.10 Filip Kvissbergs föreläsning fortsätter 


15.10 Konferensen avslutasÖvrig information:

Datum & plats
25-26 april 2017
Hotel Birger Jarl, ingång Birger Jarlsgatan 61 A, Stockholm

För vem?
Konferensen vänder sig till dig som är musiklärare på grundskolan. 

 

Vägbeskrivning
Från Stockholms central når du Hotel Birger Jarl till fots på 15–20 minuter, alternativt via taxi eller tunnelbana. Taxistation finns utanför centralstationens huvudingång medan tunnelbanan ligger på bottenplan. Ta grön tunnelbanelinje mot Hässelby, stig av på station Rådmansgatan, utgång Tegnérgatan. Följ Rådmansgatan ca 200 meter, ta därefter vänster på Tulegatan där Hotel Birger Jarl ligger på höger sida. Konferensavdelningen har adress Birger Jarlsgatan 61 A, men man kan även gå via hotellets huvudentré.

 

Pris
Boka-tidigt-pris 3495 kr ex moms
Gäller om du bokar senast 31 mars

Ordinarie pris 4995 kr ex moms
Gäller om du bokar från och med 1 april

I konferensprogrammet ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

 

Anmälan
Anmälan görs på www.skolporten.se/anmalan
När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om du inte får en bekräftelse, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.


Avbokning
Anmälan är bindande. Avbokar du tidigare än 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensens datum sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.


Logi
Skolportens kunder har rabatterad logipris på följande hotell i tre olika prisklasser. Hotellen har gemensam bokning så var tydlig med vilket hotell du önskar bo på. För rabatterat pris, ange kod SKOL.

Hotel Birger Jarl – Tulegatan 8
Mer information om hotellet: www.birgerjarl.se
Boka via epost: bokning@birgerjarl.se eller tel 08-674 18 10
För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Tegnerlunden – Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hoteltegnerlunden.se
Boka via epost: bokning@hoteltegnerlunden.se eller tel 08- 674 18 10
För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Micro – Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hotelmicro.se
Boka via epost: bokning@hotelmicro.se eller tel 08- 674 18 10
Ange kod SKOL

Vi reserverar oss för eventuella lokal- eller programändringar.

Frågor om programmet:
Mariam Gorji 076-038 65 48
mariam.gorji@skolporten.se